Möten och kompetensutveckling – i kombination, och var för sig

Kontinuerlig kompetensutveckling är en självklarhet. Inom vissa områden är kompetensutvecklingen viktigare än andra – för att ligga längst fram inom olika teknikområden, eller för att vara uppdaterad om exempelvis juridiska frågor. Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man skaffa helt ny. Det är därför vi arrangerar konferenser, mässor och event, samt tillhandahåller e-utbildningar. Vi har inriktat oss på evenemang och e-utbildningar starkt kopplade till fackpress eller en specifik bransch.

Kombinationen mellan konferenser, fackpress och e-utbildningar är optimal. Konferensens mervärde är bland annat det personliga mötet och skapandet av nya kontakter, medan kompetensutveckling genom e-utbildningar är effektiv och flexibel då genomförandet kan ske när det passar respondenten bäst. Branschspecifik fackpress bygger plattformen och för den kontinuerliga dialogen med målgrupperna.

Just Event Sverige AB är ett dotterbolag till Just Holding AB. I bolagsgruppen återfinns också systerbolagen Break a Story Communication AB, Break a Story Publishing AB samt Just Media Sverige AB.