Vi arrangerar mässor och konferenser

Riktade mässor och konferenser blir allt mer uppskattade. Och man kan förstå varför. Att träffas, människor emellan, blir allt viktigare i en vardag där många kontakter annars sker i olika former på elektronisk väg.

Vi blir alltmer överösta av information, och vi omger oss automatiskt med en allt tjockare sköld som stänger ute information som måste selekteras bort. Dagens informationsteknik har inte konkurrerat ut vikten av mötet mellan människor, snarare tvärt om. Vi tror att hotet mot det personliga mötet inte är den virtuella världen, utan istället tidsbristen hos den enskilde individen.

Den snabba utvecklingen och den allt växande tidsbristen har gjort det arrangerade mötets fördelar som mötesplats, media och marknadsplats uppenbara, här bubblar idéer, inspiration, ny kunskap och nya kontakter. Det personliga mötet är oslagbart när det gäller att få fram sitt budskap då överflödet av information gör det allt mer komplicerat att nå målgruppen.

Därför arrangerar vi möten som bygger relationer och lojalitet, ger inspiration och skapar affärer. Vi tar ofta helhetsgreppet i våra evenemang. Vi projektleder, har kontakt med aktuella föreläsare, planerar banketter, arbetar med monterförsäljning med mera.

Vi arrangerar olika evenemang på uppdrag, parallellt med vårt eget varumärke, Electronic Environment. Vår erfarenhet från planeringsstadiet till genomförandet av kombinerade mässor och konferenser är gedigen och vårt kontaktnät är stort. Genomförandet av våra evenemang sker alltid i nära samarbete med erfarna leverantörer, exempelvis när det gäller byggnation av montrar, underhållning och val av lokaler.