Electronic Environment – för EMC, ESD, energilagring samt miljötålighet för elektronik

Electronic Environment är en återkommande konferens i kombination med utställning för specifika teknikområden. Hit kommer praktiserande ingenjörer, tekniker, konstruktörer, utvecklings- och kvalitetsansvariga, inköpare, konsulter, beslutsfattare med flera, alla intresserade av EMC, ESD, elsäkerhet, energilagring och miljötålighet för elektronik.

På Electronic Environment presenteras de senaste rönen och de senaste lösningarna. Kunder och leverantörer träffas och det utbyts erfarenheter, goda idéer flödar och man träffar många välkända företag och viktiga branschorganisationer. Här överbryggs också gränserna mellan akademiker, företag och myndigheter.

Med föreläsare från hela Europa och presentationer i flera parallella lokaler under två dagar är Electronic Environment så mycket mer än en mötesplats. Här förkovrar man sig inom sitt eget teknikområde och får samtidigt aktuell kunskap inom närliggande teknikgrenar genom föreläsningar, workshops, paneldebatter och genom att besöka utställarna på fackmässan.