E-learning – ett effektivt verktyg för kompetensutveckling

Sambandet mellan konferenser, fackpress och kompetensutveckling är tydlig. Detta har vi tagit fasta på och erbjuder därför e-kurser inom flera branschspecifika områden under affärsområdet justkompetens.se Vill man öka kunskapsnivån inom ett specifikt område, på grupp- eller individnivå, är e-learning ett effektivt och flexibelt sätt att utbilda sig på.

Genom e-learning säkerställer man kunskapsnivån och bygger vidare på den befintliga kompetensen på ett enkelt sätt i ett trevligt och användarvänligt program, när det passar respondenten bäst. Utbildningarna kan också kombineras med en certifiering inom ämnet. Samtliga av våra e-utbildningar är framtagna i samarbete med mycket kvalificerade och erkända kunskapsleverantörer.

Vi hjälper också andra företag och organisationer med e-utbildningar, för internt eller externt bruk. Kanske behöver ÅF-ledet få en användarutbildning, personalen en grundutbildning inom affärsområdet eller dina kunder komplettera sina kunskaper inom ditt verksamhetsområde?
Kontakta oss så får du veta mer.

Våra e-utbildningar inom elektronik hittar du på www.justkompetens.se/elektronik