Preliminärt program EE13

En av de nyheterna under EE13 är adderandet av det nya elektronikområdet ”energilagring” som väldigt naturligt kompletterar de övriga disciplinerna.
Inom energilagring händer det väldigt mycket nu inom många olika produktområden, inte minst inom fordonsindustrin. Det är också väldigt tydligt att elektronikområdet ligger så nära våra övriga områden, de flätas in i varandra på ett väldigt intressant sätt.

Ytterligare en nyhet för EE13 är att konferensprogrammet nu delas in i temaområden som i sin tur är uppdelade i aktuella elektronikområden. Föreläsningarna har delats in efter olika temaområden, och under respektive tema ligger föreläsningar från de olika elektronikområdena. Effekten blir att konferensdeltagaren kan välja att antingen följa ett specifikt temaspår, och då få lära sig mer om andra elektronikområden inom samma tema, eller välja att bara följa ett specifikt elektronikområde under konferensdagarna. Ett konferensprogram i två dimensioner helt enkelt.
Av den anledningen är programmet också mer komprimerat än tidigare för att alla intressanta föreläsningar skall få plats.

Läs mer om konferensprogrammet här

Call for Papers, Electronic Environment 2013

Tidningen Electronic Environment står åter som värd för Nordens enda kombinerade konferens och fackmässa för elektronikområdena EMC, ESD, Miljötålighet för elektronik samt Energilagring. Electronic Environment Konferens & Mässa är ett återkommande evenemang om elektronikmiljö och arrangeras 2013 för fjärde gången.

På Electronic Environment 2013 presenteras de senaste rönen och de senaste lösningarna. Kunder och leverantörer träffas och det utbyts erfarenheter, goda idéer flödar och man träffar många välkända företag och branschorganisationer. Här överbryggs gränserna mellan akademiker, företag och myndigheter. Med föreläsare från hela Europa och presentationer i flera parallella lokaler under två dagar är Electronic Environment 2013 så mycket mer än en mötesplats. Här förkovrar man sig inom sitt eget teknikområde och får samtidigt aktuell kunskap inom närliggande teknikgrenar genom kvalificerade föreläsningar, workshops, paneldebatter och besök på fackmässan.

Electronic Environment 2013 går av stapeln den 19-20 mars 2013, på Stockholmsmässan, Älvsjö.

Klicka här för att ladda ner Call for Papers som .pdf

Download Call for Papers English version as .pdf

Besök konferensens hemsida: www.electronicenv.se

Nu breddas Electronic Environment

Electronic Environment blir bredare. Från och med höstens första nummer kommer vi även att bevaka området energilagring – ett spännande område där det händer mycket.

När Electronic Environment startade 1994 fokuserade tidningen främst på EMC. Sedan dess har tidningen breddats flera gånger och bevakar i dag såväl EMC som ESD och miljötålighet för elektronik. Till dessa kärnområden fogas nu energilagring.

Vi ser en snabb och spännande utveckling på det här området. Och det känns helt naturligt att bredda tidningen och även skriva om energilagring ur olika synvinklar då området har fått allt större betydelse i vårt samhälle.

I dag är energilagring en viktig fråga inom bland annat fordonsindustrin, telekomindustrin och bland de flesta tillverkare av apparater och handverktyg. Olika typer av ackumulatorer, eller i mer dagligt tal – batterier, är något som kommer att fortsätta utvecklas mycket de närmsta åren. Beroende på bransch, och tillämpning, är det varierande kravprofil som driver utvecklingen. Dessutom är energilagring komplicerat och förenat med ett antal olika utmaningar. Det handlar bland annat om brand- och explosionsrisk, korrosion och mekanisk påverkan, EMC samt det vi i all enkelhet kan kalla elkvalitet. För alla de områden som vi bevakar i dag, EMC, ESD och miljötålighet för elektronik, är energilagring en viktig fråga. Här finns många beröringspunkter och utmaningar som vi kommer att ta upp och diskutera i tidningen Electronic Environment framöver.

Energilagring generellt sett har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Vår strävan bort från oljeberoendet boostar bland annat ny teknik för att förse elnätet med lokalt producerad energi från till exempel vindkraftverk eller solceller. Hur den energin skall hanteras och eventuellt lagras är en intressant fråga.

Electronic Environment är inte bara en tidning, utan även en konferens som arrangeras parallellt med en fackmässa. Och när tidningen växer, växer även konferensen. Därför kommer nästa konferens, 2013, med största sannolikhet även innehålla programpunkter kring området energilagring.

Uppföljning av EE2011

2011 års upplaga av Electronic Environment är nu avklarad och med facit i hand kan vi konstatera att evenemanget i sin helhet var lyckat. Den kombinerade konferensen och fackmässan har fått övervägande positiv respons, och det nya upplägget med fler workshops och större valmöjlighet att kunna välja antal dagar man ville medverka som konferensdelegat, har bemötts positivt.

Det totala helhetsintrycket av EE2011, baserat på svar från samtliga respondenter, visar att 93% gav betyget 3 eller bättre på en skala 1 – 5. (49% gav betyget 4 eller bättre). Årets konferensprogram fick ett mycket gott betyg. 64% av konferensdeltagarna gav programmet en 4 eller bättre på en skala 1 – 5, vilket är ett bättre utfall än EE2009.

När det gäller uppfattningen om utbudet hos de utställande företagen så blir även här resultatet övervägande mycket positivt. Hela 90% av de svarande gav betyget godkänt eller bättre. Utställarnas bedömning av kvalitén på besökarna visar att 76% av besökarna var av hög eller mycket hög kvalitet.

Vi ser också en positiv attityd när det gäller prognosen inför att medverka vid nästa omgång av Electronic Environment, både bland konferensdeltagare och utställare. Mer än hälften av utställarna ser det som sannolikt att de kommer att ställa ut vid Electronic Environment nästa gång och det samma gäller även för konferensdeltagarna. En klar majoritet av fackmässans besökare (75%) uppger redan idag att de är intres- serade av att besöka mässan vid nästa tillfälle.

Vi som arrangerar Electronic Environment är redan i planeringsstadiet för nästa upplaga av evenemanget. Ambitionen är att arrangemanget till nästa gång det genomförs växer organiskt och flera nyheter avseende arbetet inför evenemanget, och genomförandet av det samma, är aktuella. Genom att kontinuerligt utveckla samspelet mellan konferensen och fackmässan vill vi även fortsättningsvis vara en självklar mötesplats för elektronikområdena EMC, ESD samt miljötålighet för elektronik.

/dan