Miljön är allas vår ensak

Människan är helt beroende av naturen och ansvaret för miljön är allas vår ensak. Respektive bolag i bolagsgruppen skall medverka till en långsiktig och positiv miljöutveckling genom att i vår verksamhet arbeta för att minimera skadlig miljöpåverkan.
 Som eventproducerande företag kan vi medverka till att fatta bra miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten. Det innebär att vi måste ge alla medarbetare kunskap i de miljöfrågor som rör våra produkter och tjänster, och uppmuntra till aktivt deltagande när det gäller åtgärder för att förbättra vår miljö.

Det som kännetecknar vårt miljöarbete är dels miljöanpassade produktioner för våra kunders räkning och dels en medvetenhet när det gäller vårt interna arbete på företaget. Det betyder att vi exempelvis beaktar miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar. Vi undviker PVC-plaster och använder lågenergilampor i största möjliga mån.

Vi arbetar också med att minska användningen av material- och pappersförbrukningen i den dagliga verksamheten genom att exempelvis sköta all intern korrespondens på digital väg. Ledningen i respektive bolag ansvarar för inventering av kontorens energianvändning, miljökrav för upphandling av tjänster och produkter, samt utbildning av personal i miljöfrågor.