Vi har ny adress!

I månadskiftet april-maj flyttade vi till nya lokaler i på Korsvägen. Vi har därför nytt telefonnummer och ny postadress:

Just Event Sverige AB
Box 351, 401 25 Göteborg

Telefon: 031-708 66 80