Dags för gymnasiedagar!

Den 8– 10 oktober går Gymnasiedagarna på Svenska Mässan, mötesplatsen inför gymnasievalet. På Gymnasiedagarna 2012 fanns 98 utställare på plats för att möta de 20 318 besökare som kommit dit för att få svar på sina frågor och förbereda sig inför sitt gymnasieval.

Tidningen SJU8NIO har sedan år 2000 utkommit fyra gånger om året och distribueras direkt hem till eleverna i åk 9 i GRs upptagningsområde via postdistribution. Inför Gymnasiedagarna distribueras tidningens Val-Extra, med hallplan och utställarregister jämte omfattande redaktionellt material om gymnasievalet. Tidningen lägger stort fokus på grundskolans avgångselever i syfte att understödja eleverna så mycket som möjligt under valprocessen till gymnasiet.